TIM DOKTORA

Dr Branko Rašović

Specijalista oralne hirurgije

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Dr Julija Rašović

Specijalista oralne hirurgije

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Dr Aleksandra Šćepanović

Specijalista oralne hirurgije

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Dr Ana Bulatović

Specijalista parodontologije

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Dr Lejla Mirović

Stomatolog

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Prof. dr Zoran Stajičić

Specijalista oralne i maksilofacijalne hirurgije

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

ASISTENTI

Natasa Lakic

Asistent

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Vanja Damjanovic

Asistent

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Ljubica Ivanović

Asistent

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

NAŠI SARADNICI

Vesna Mrdak

Ortodont

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Tatjana Rakocevic

Ortodont

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Amer Adrovic

Tehnicar (Amerdent)

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

TIM DOKTORA

Dr Branko Rašović

Specijalista oralne hirurgije

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Dr Julija Rašović

Specijalista oralne hirurgije

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Dr Aleksandra Šćepanović

Specijalista oralne hirurgije

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Dr Ana Bulatović

Specijalista parodontologije

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Dr Lejla Mirović

Stomatolog

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Prof. dr Zoran Stajčić

Specijalista oralne i maksilofacijalne hirurgije

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

ASISTENTI

Nataša Lakić

Asistent

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Vanja Damjanović

Asistent

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Ljubica Ivanović

Asistent

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

NAŠI SARADNICI

Dr Vesna Mrdak

Ortodont

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Dr Tatjana Rakočević

Ortodont

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Amer Adrovic

Tehničar
Amerdent

✆: 067 091 110
✉: info@apoloniarasovic.com

Kontaktirajte nas

Lokacija:

Miljana Vukova 19

Broj telefona:

067 091 110

E-mail:

info@apoloniarasovic.com

Scroll to Top